عنوان : مركز اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان خوزستان راه اندازی شد
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۸:۱۸:۱

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

مرکز اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان با هدف ایجاد پایگاهی جهت حفظ و نگهداری این اطلاعات و فراهم آوردن امکان دسترسی سهل و سریع محققان ، مدیران ،کارشناسان و دانشجویان براساس مصوبه هیئت رییسه دانشگاه و همچنین مصوبه کارگروه سلامت و غذایی استان، در معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تشکیل شد.

خانم مهندس احمدپور(مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی)ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایجاد این مرکز ، گام مهمی در راستای گردآوری و مستندسازی اسناد و اطلاعات راهبردی نظام سلامت استان به منظور تسهیل در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی های راهبردی در سطح استان خواهد بود.

ایشان از کلیه صاحبنظران ، محققین و علاقه مندان به توسعه سلامت استان دعوت نمود تا در صورت تمایل ، برای دریافت اطلاعات تکمیلی در زمینه حیطه های کاری این مرکز،  به پورتال معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به آدرس  vchsocial.ajums.ac.ir  مراجعه کرده یا با شماره تلفن 06133738237 سرکارخانم شجرات(کارشناس مرکزاسناد راهبردی دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی)در اینخصوص گفتگو نمایند.


تعداد بازدید : 27

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

تمامی حقوق این سایت متعلق معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد

V5.1.0.0