موئسسه خیریه بیمارستان گلستان

اعضای هیئت مدیره :

1-دکتر میثم معزی

2-دکتر محمدرضا احمدی

3-دکترعلی اکبرمؤمن

4-دکتر شهرام رفیعی

5- دکتر اسداله چراغی

6-خانم فرحنازرسولی

7-آقای امین سهیلی

8-آقای کرامت حافظی بیرگانی

9-خانم شعله یاقوتی

 10-خانم فریبا اسدی

آدرس : اهواز- بیمارستان گلستان - شماره تلفن ثابت (33743061)

 


V5.1.0.0