موسسه خیریه بیمارستان راه زینب سربندر

اعضای هئیت مدیره:

1-آقای حبیب چراغی

2-آقای علیرضا مقیمان

3-عبدالحسین دورقی

4- دکترمهدی فلاحی

5-غلام رضا رجوی

6-خانم زهرا بازیار

7-محمدرضا منادی

8-امیررضا گلمرادی

آدرس: بندر امام خمینی – سربندر -  بیمارستان راه زینب -  شماره تماس (06152232674)

 

 


V5.1.0.0