موسسه خیریه بیمارستان سینا - کارون

اعضای هیئت مدیره :

1-دکتر یوسف خلیف پور (عضو اصلی)

2-مهندس مجید باوی( عضو اصلی)

3- آقای کامران یلالی (عضواصلی)

4- آقای شهرام پرویزی (عضو اصلی)

5- دکتر سعید جلالی (عضو اصلی)

6-آقای حمید باوی

7- آقای پرویز شاهدی

آدرس : جاده کوت عبدالله بیمارستان سینا شماره تماس  06125550591


V5.1.0.0