• ساعت : ۱۱:۱۸:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ 
به همت کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برگزار شد؛
كارگاه آموزشی مدیریت پروژ، ویژه پیام گزاران سلامت استان
دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، چهاردهم مردادماه 98، کارگاه آموزشی توجیهی مدیریت پروژه را با حضور بیش از 30 نفر از پیامگزاران سلامت ( رابطین دستگاه ها با حوزه سلامت)  دستگاه های عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برگزار کرد.

دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، چهاردهم مردادماه 98، کارگاه آموزشی توجیهی مدیریت پروژه را با حضور بیش از 30 نفر از پیامگزاران سلامت ( رابطین دستگاه ها با حوزه سلامت) دستگاه های عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه، در این کارگاه مدیرتوسعه فن آوری سلامت دانشگاه، مجری برنامه جامع سلامت استان و سرپرست دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان حضور داشته و چگونگی تعیین اولویت های سلامت محور دستگاه ها در قالب پروژه، نحوه گزارش گیری پروژه های در حال اجرا در سازمان مطرح شد.
بر اساس این گزارش نحوه انتخاب پروژه های سلامت محور سازمان ها بر اساس اولویت های سلامت استان و انتظارات از دستگاه های عضو کارگروه ساغ استان در تدوین سند جامع سلامت، نقش پیامگزارن سلامت در اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان و نظارت بر اجرای پروژه های سلامت محور دستگاه ها از دیگر موضوعات نطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.
گفتنی است با توجه به اینکه استان خوزستان یکی از استان های کم برخوردار در بحث امنیت غذایی است، ضرورت تدوین برش استانی برنامه عملیاتی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی توسط مهندس صاحبدل، مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه مطرح شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    تمامی حقوق این سایت متعلق معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد

    V5.5.2.0