پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان حضرت رسول اکرم رامشیر

اعضای هیئت مدیره :

1-غلام رضا طاهری ریسی

2-محمد رئیسی نیا

3-محمد هوشیار

4-عباس پور

5-محمود حمیداوی

6-فاضل شریفات

آدرس: رامشیر -  بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) -  شماره تلفن 06143596725


گروه دورانV5.5.2.0