پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان حاجیه نرگس معرفی

اعضای هیئت مدیره:

  1. حجت الاسلام والمسلمین غبیشاوی امام جمعه شهرستان
  2. آقای طباطبایی
  3.  آقای ابراهیم ریحانی
  4.  آقای جمشیدی
  5.  آقای حسن حلافیان 
  6.  آقای دکتر محمد دورقی
  7.   آقای محمود رفیعی
  8.  آقای عطااله معشوری بازرس موسسه خیریه
  9.   خانم زهرا  اعظمی

آدرس : ماهشهر - بیمارستان حاجیه نرگس معرفی - شماره تلفن  06152327007


گروه دورانV5.5.2.0