پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان امید لالی

اعضای هئیت مدیره:

1-هوشنگ عالی پور (مدیر عامل)

2-آقای خیبر حیدری (رئیس هیئت مدیره)

3-آقای مرتضی فاربی

4-آقای محمد خدری

5-خانم ندا باوریان

6-خانم آسیه جمالپور

7-خانم مهین جمالپور

آدرس :  شهرستان لالی- بلوار بسیج -  بیمارستان امید شهرستان لالی  - شماره تماس (06143294666)


گروه دورانV5.5.2.0