پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موئسسه خیریه بیمارستان گلستان

اعضای هیئت مدیره :

1-دکتر میثم معزی

2-دکتر شهرام رفیع

3- اقای حسین شیخی

4- خانم منیژه شیخی

5- دکتر اسداله چراغی

6-خانم فرحناز رسولی

7- خانم زهرا اروجی

8-خانم شعله یاقوتی

 

آدرس : اهواز- بیمارستان گلستان - شماره تلفن ثابت (33743061)

 


گروه دورانV5.5.2.0