پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان امام علی اندیمشک

اعضای هیئت مدیره:

1-خانم دکترمینا مهرپیما

2-خانم دکتر مرضیه خدا مرادی

3-خانم دکتر مهلا تولابی

4-آقای دکتر محمدرضا کائیدی

5-آقای رحمان قربان زاده

6-آقای علی عسکری

7-آقای صحبت مهرپیما

8-آقای امیرعظیم نوسی

9-خانم بنفشه یعقوبی

10-خانم زینب قربانی

آدرس: اندیمشک - انتهای خیابان اسحاق روشنی - بیمارستان بیمارستان امام علی (ع) - تلفن  3-06142641871

 


گروه دورانV5.5.2.0