پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان امام خمینی (ره)

اعضای هیئت مدیره:

1- آقای دکتر غلام رضا برات

2- خانم آرویش

3- آقای سید رضا موسوی

4- آقای کاظم منبوهی

5- خانم کبرا جعفری

6- خانم خجسته

7- خانم خشن  

آدرس: اهواز - خیابان 24 متری - بیمارستان امام خمینی (ره) - تلفن 06132227984


گروه دورانV5.5.2.0