از سوی سازمان های مردم نهاد سلامت انجام شد؛
توزیع 30 هزار ماسك میان افراد در معرض خطر

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
بیش از 30 هزار ماسک استاندارد از سوی سازمان های مردم نهاد و انجمن های درمانی و با هدایت حوزه اجتماعی دانشگاه میان افراد در معرض خطر توزیع شد.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
خیزش ملی برای تعاون و یاری خانوارهای آسیب‌دیده از تبعات اقتصادی کرونا؛ شاخص سلامت روانی، اجتماعی و معنوی جامعه ایرانی است.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ 
مدیر مشارکت های مردمی دانشگاه از مشارکت دانشجویان داوطلب و جهادگر در ابعاد مختلف، با هدف غلبه بر ویروس کرونا خبر داد.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ 
انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد بويژه تشکل هایی که رسالتشان، حمايت از بيماران و معلولين است فعاليت های آموزشي و حمايتي گسترده اي را براي توانمندسازي افراد تحت پوشش خود در جهت پيشگيري از ابتلا به کرونا ويروس کوويد 2019 به انجام رساندند.
دعوت تشکلھاي مردمي و اجتماعي سلامت ازمردم خوزستان یكپارچه درطرح غربالگری كرونا شركت كنید 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ 
بدنبال درخواست حوزھ اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراھواز از مؤسسات خيريه، سمن ھا، کانون هاي سلامت روستاھا و محلات، گروھ ھاي داوطلب و جھادي سلامت، اتحاديه ھا و انجمن ھاي غير دولتي، اين تشکل ھاي اجتماعي از مردم استان دعوت کردند تا ھرچه سريعتر با مراجعه به سامانه سلامت و پاسخ به چند سؤال خودارزيابي، در طرح غربالگري کرونا شرکت کنند.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ 
400 جفت پوشش حفاظت پا در مقابل نفوذ کرونا ویروس از سوی خیرین سلامت تامین شد.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 
انجمن های تخصصی و حرفه ای علوم پزشکی در کنار سایر افراد نیکوکار و با احساس مسولیت اجتماعی ، اقدام به تامین بخشی از این اقلام و کمک به بیمارستانها و یا انجمن های حمایت از بیماران نمودند.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 
تامین اقلام بهداشتی ،حفاظتی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستانها در اولویت موسسات خیریه بیمارستانی قرار گرفته است و در این راستا موسسات خیریه بیمارستانی از خیرین سلامت برای مشارکت در تامین اقلام بهداشتی و تجهیزات ضروری مقابله با کرونا حمایت طلبی کردند.
صفحه1از17123456...17.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0